poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Tymczasem w Olsztynie...

Sacrum i profanum, wypatrzone vis-a-vis Dworca Głównego:


Sto lat nie zaśpiewamy...

Kaplica FSSPX w Olsztynie i Klebark - wieści

  • W związku ze zmianą rozkładu jazdy poranna Msza w kaplicy Bractwa św. Piusa X została przesunięta z godz. 7:00 na 8:00.
  • Organizatorzy pieszej pielgrzymki do Klebarka Wielkiego informują, że osoby które chciałyby iść a obawiają się, że nie będą miały jak wrócić zostaną po pielgrzymce podwiezione do Olsztyna. Kierowcy, którzy chcą przed pielgrzymką zaprowadzić własne pojazdy do Klebarka również zostaną zawiezieni do miejsca zbiórki (dobrze by było zgłosić taką potrzebę w kaplicy lub w gdyńskim przeoracie i oczywiście odpowiednio wcześniej stawić się na miejscu).

sobota, 20 kwietnia 2013

Pielgrzymka do Klebarka Wielkiego

Cytuję pełen komunikat za http://gdynia.piusx.org.pl/ :
--- 

Zapraszamy na pielgrzymkę pieszą do Sanktuarium Krzyża Św. w Klebarku Wielkim (k. Olsztyna)

Pielgrzymka odbędzie się 3 maja br., w święto Znalezienia Krzyża Św.
O godz. 9.30 wyruszenie pielgrzymki z Kaplicy pw. Matki Bożej Ostrobramskiej przy ul. Opolskiej 2 w Olsztynie. Pielgrzymka piesza ok. 8 km.
O godz. 12.00 uroczysta Msza św. w Sanktuarium Krzyża Św., adoracja relikwii Krzyża Św. (możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami).
Następnie mały poczęstunek.

Krótka historia Sanktuarium
Wieś Klebark Wielki (niem. Gross Kleeberg) koło Olsztyna została założona w r. 1357 przez Kapitułę Warmińską. Wieś powstała na miejscu starej osady pogańskich Prusów. Jej lokatorem został Prus imieniem Johannes. Wieś należała początkowo do parafii w Klewkach, kościół zbudowano prawdopodobnie po 1400 r. W XV wieku, podczas wojny trzynastoletniej, wieś uległa całkowitemu zniszczeniu, ale kościół ocalał. Po zniszczeniach i wyludnieniu z czasów wojny akcję rekolonizacyjną w 1517 i 1521 prowadził Mikołaj Kopernik (jako administrator kapituły warmińskiej, rezydujący w Olsztynie). Osadnicy pochodzili z terenów Polski – dotąd większość mieszkańców stanowili Prusowie, proboszcz głosił kazania w języku staropruskim.
Pierwotną, drewnianą budowlę świątyni zastąpiono murowanym budynkiem w 1580 r. W 1581 r. biskup warmiński Martin Kromer konsekrował kościół tytułem Znalezienia Krzyża Św. i Narodzenia Najśw. Maryi Panny. W r. 1889 nowy proboszcz Klebarka Wielkiego Josef Teschner rozpoczął budowę nowego kościoła. W r. 1892 powstał dzisiejszy neogotycki trójnawowy kościół. Cztery lata później kościół został konsekrowany przez bpa warmińskiego A. Thiela.
Uwielbienie Krzyża Św. sięga czasów IV wieku. Cesarzowi Rzymskiemu Konstantynowi Wielkiemu przed decydującą bitwą pod Mostem Milwijskim w dniu 28.10.312 r. ukazał się pod słońcem świetlisty krzyż z napisem: „In hoc signo vinces“, czyli: „Pod tym znakiem zwyciężysz”. Rok później wydał on tzw. edykt Mediolański, który religię chrześcijańską stawiał na równi z innymi religiami pogańskimi, tzn., że skończyło się prześladowanie chrześcijan. Jego matka św. Helena była wielką wielbicielką Krzyża Św. Udała się w uciążliwą pielgrzymkę do Jerozolimy. Wchodząc na Golgotę, gdzie na Krzyżu umarł Jezus Chrystus, oburzona była tym, że na świętym miejscu odkupienia stoi przez cesarza Hadriana ustawiony pogański posąg Jowisza. Nakazała to święte miejsce oczyścić i zbudować bazylikę. Helena na Golgocie odnalazła prawdziwy Krzyż, na którym umarł Pan Jezus. Odkrycie tego krzyża i to, że jest on prawdziwym, potwierdzają w swoich listach św. Ambroży w roku 397, św. Jan Chryzostom 407, Rufin 410 i św. Paulin z Noli 431. Święto Znalezienia Krzyża Św. obchodzi się 3 maja.
Rąbek odnalezionego przez św. Helenę Krzyża przybył do Klebarka w postaci relikwii 13 września 2002 r. Wiarygodność, że ten rąbek pochodzi z Krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus, potwierdza tu obok załączony Dekret Watykański z dnia 29.04.2002 r., podpisany przez abpa P. Marini, Prefekta Kongregacji Liturgii i Obrzędów. Relikwię Krzyża Św. do Klebarku Wielkiego przywiózł Prymas Polski kardynał Józef Glemp i abp metropolita warmiński Edmund Piszcz.
Obok relikwii Krzyża Św., w kościele znajdują się zabytkowe relikwie św. męczenników Mansueta, Konkorda, Restytuta, Urbana oraz bł. Gerarda Tonques, założyciela Zakonu Maltańskiego. Parafią opiekuje się bowiem Kapelanat Delegatury Warmińskiej Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Kapelanem którego jest ks. Prałat Henryk Błaszczyk.
Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim i Maltańskim powstał w 1099 r. jako społeczność rycerska służąca pomocą chorym i ubogim pielgrzymom, którzy przybywali do Ziemi Świętej. Po upadku Królestwa Jerozolimskiego siedziba Zakonu mieściła się kolejno na Cyprze, Rodos, Malcie, a obecnie w Rzymie. Zakon jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego. Zakon przybył do Polski w 1187 r. i jest najstarszą organizacją charytatywną działającą w kraju, wierną zasadzie, która wyraża się mottem: „Obrona Wiary i Pomoc Ubogim”.
---
EDYCJA: Organizatorzy pieszej pielgrzymki do Klebarka Wielkiego informują, że osoby które chciałyby iść a obawiają się, że nie będą miały jak wrócić zostaną po pielgrzymce podwiezione do Olsztyna. Kierowcy, którzy chcą przed pielgrzymką zaprowadzić własne pojazdy do Klebarka również zostaną zawiezieni do miejsca zbiórki (dobrze by było zgłosić taką potrzebę w kaplicy lub w gdyńskim przeoracie i oczywiście odpowiednio wcześniej stawić się na miejscu).

Od siebie dodam tylko, że kościół jest piękny, a proboszcz parafii w Klebarku Wielki, ks. prałat H. Błaszczyk od czasu do czasu odprawia tradycyjną Mszę, niedługo minie trzecia rocznica pierwszej takiej celebracji.
Oto garść zdjęć popełnionych 29.04.2012 r. gdy w Klebarku Wielkim odbył się chrzest w tradycyjnym rycie, a po nim tradycyjna Msza.
środa, 17 kwietnia 2013

Schola Węgajty - wielkanocne dramaty liturgiczne

Zapowiada się ciekawie:

Wielkanocne dramaty liturgiczne: Descensio ad Inferos (Zstąpienie do Piekieł) - rkp. Antyfonarz z Henrykowa, XIV w.; Visitatio Sepulchri (Nawiedzenie Grobu) - rkp. Antyfonarz z Brzegu; XIV w.; Officium Peregrinorum (Pielgrzym) - rkp. z opactwa Saint Benoit sur Loire; XII w. zostaną wykonane w trakcie uroczystych wielkanocnych Nieszporów Gregoriańskich przez Scholę Węgajty.
Więcej: http://www.wegajty.pl/ludus_paschalis.php

Gdzie i kiedy?

Ludus Paschalis czyli Gra o Zmartwychwstaniu Pańskim - wielkanocne dramaty liturgiczne w trakcie uroczystych Nieszporów Gregoriańskich:

Wtorek, 23 kwietnia 2013, godz. 19:00 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Bielanach, Warszawa

Czwartek, 25 kwietnia 2013, godz. 19.30 Kościół Garnizonowy w Olsztynie przy ul. Kromera

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Teatr Węgajty.

Informacja za stroną: http://www.wegajty.pl/news.php

niedziela, 14 kwietnia 2013

Wieści z frontu warmińskiego

Krótki przegląd minionego tygodnia:
-7 kwietnia dwie osoby uczęszczające do olsztyńskiej kaplicy FSSPX przyjęły w Warszawie sakrament bierzmowania w tradycyjnym rycie.
-8 kwietnia porannej Mszy w Olsztynie nie było.

I jeszcze wiadomości bieżące:

- 14 kwietnia o 18:00 w olsztyńskiej kaplicy Bractwa Mszę odprawi ks. Karl Stehlin.
- 15 kwietnia porannej Mszy w kaplicy FSSPX nie będzie.

środa, 3 kwietnia 2013

Wielkanoc

Zgodnie z zapowiedzią w niedzielę o godz.17:30 w kaplicy FSSPX w Olsztynie ks. Edmundas Naujokaitis celebrował Mszę świętą. Podobnie jak w ubiegłych latach, niektórzy warmińscy wierni uczestniczyli w całym tradycyjnym Triduum (w przeoratach Bractwa). W Poniedziałek Wielkanocny w kaplicy odprawiona została kolejna Msza, o godz. 7:00. ---
Również w Poniedziałek Wielkanocny wierni z Klebarka Wielkiego mieli możliwość uczestniczenia w tradycyjnej Mszy odprawionej przez swojego proboszcza - ks. prałata Henryka Błaszczyka o godz. 9:00. Godzina celebracji tej Mszy była znana już wcześniej, jednak bez zaznaczania, że będzie to Msza tradycyjna. Jak mówią parafianie, ks. Henrykowi już w przeszłości zdarzało się robić wiernym podobne niespodzianki.