czwartek, 28 marca 2013

Wielkanocne Msze święte (tradycyjne)

Małe przypomnienie:
Kaplica p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej, ul. Opolska 2, Olsztyn:

31 marca – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc)
17.30 - uroczysta Msza św. UWAGA! Msza rozpoczyna się pół godziny wcześniej niż zwyczajowa 18:00).

1 kwietnia  – Poniedziałek Wielkanocny
7.00 Uroczysta Msza św.


Nie mam jak dotąd informacji czy w najbliższym czasie będzie jakaś celebracja tradycyjnej Mszy w Klebarku Wielkim. Ale kto wie - w końcu wiadomość o Mszy w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia też przyszła w ostatniej chwili...

Tymczasem słucham sobie właśnie transmisji tradycyjnego Triduum w Radości: http://fsspx1.radio12345.com/
Plan nabożeństw w Radości podano tu: http://www.piusx.org.pl/komunikaty/2013/54
Pewnie nie wszystko będzie transmitowane, ale sprawdzić nie zaszkodzi :-)

środa, 27 marca 2013

Niedziela Palmowa

Poniżej kilka zdjęć z Niedzieli Palmowej w kaplicy FSSPX w Olsztynie. Część popełniona została w dość przypadkowych momentach więc fotoreportażem tego zestawu nie nazwę....
Nawet w tak skromnych warunkach lokalowych różnice między liturgią zd...zreformowaną a tradycyjną są od razu zauważalne. Zdjęcia kompletnie tego nie oddają, ale celebracja w rycie klasycznym z całym bogactwem modlitw, śpiewów i symboliki bardziej niż w rycie posoborowym pozwalaj odczuć, że to nie jest zwykła niedziela.niedziela, 17 marca 2013

Niedziela Męki Pańskiej

Na początek informacja: jutro(w poniedziałek) porannej Mszy św. w kaplicy FSSPX wyjątkowo nie będzie.
---
Dziś według tradycyjnego kalendarza liturgicznego przypada Niedziela Męki Pańskiej (Dominica de Passione). Rozpoczął się Okres Męki Pańskiej (tempus Passionis). Krzyże są zakrywane i pozostaną tak aż do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

Ołtarz po dzisiejszej Mszy świętej.

sobota, 16 marca 2013

Modlitwa za polskich subdiakonów - zmiana godziny

Modlitwa za Polaków którzy dziś w seminarium w bawarskim Zaitzkofen przyjęli święcenia subdiakonatu będzie nie o godz. 17:00, jak zapowiadano wcześniej, a o 14:00, już dziś. Gdzie? W kaplicy Bractwa, ul. Opolska 2.

czwartek, 14 marca 2013

Mamy Franciszka!

Zamiast po próżnicy teoretyzować "i co teraz" tudzież "co by było gdyby...", podzielę się pewnym pomysłem. Nieskromnie dodam, że całkiem niezłym ;-) Skoro już wiemy kto został wybrany na papieża, pomódlmy się - i za Niego, i za Kościół. Pan Bóg najlepiej  wie, gdzie ta modlitwa jest bardziej potrzebna.

Oremus. Deus, ómnium fidélium pastor et rector, fámulum tuum Franciscum, quem pastórem Ecclésiæ tuæ præésse voluísti, propítius réspice: da ei, quæesumus, verbo et exémplo, quibus præest, profícere: ut ad vitam, una cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam. Per Christum, Dóminum nostrum. Amen.
+++
Boże, wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco, wejrzyj łaskawie na sługę Twojego Franciszka, któregoś raczył postanowić Pasterzem Kościoła Twego; daj mu, prosimy, łaskę, aby słowem i przykładem budował tych, którymi rządzi, i mógł razem z powierzoną mu trzodą przejść do żywota wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

+++

 Źródło grafiki: element strony www.vatican.va
 

niedziela, 10 marca 2013

Kaplica FSSPX w Olsztynie - kolejne wieści

Poranna Msza 11 marca wyjątkowo odbędzie się o 8:30. Mszę odprawi ks. Raivo.

Skoro już przy sprawach wyjątkowych jesteśmy, to w najbliższą sobotę o godz. 17:00 14:00 w kaplicy wiadomego Bractwa wierni będą modlić się w intencji 3 polskich kleryków z seminarium w bawarskim Zaitzkofen - kandydatów do święceń subdiakonatu, które to święcenia mają przyjąć właśnie 16 marca. Te święcenia to ważny krok na drodze do kapłaństwa ponieważ, jak niektórzy żartobliwie wyjaśniają, od święceń subdiakonatu klerycy mogą już odmawiać brewiarz i już nie muszą się żenić ;-)

Za to całkiem nie wyjątkowo, a regularnie w każdy czwartek o godz. 17:00 w  kaplicy jest odmawiany różaniec.
---
W kaplicy od poprzedniej niedzieli służy drugi "tutejszy" ministrant, a wnętrze wzbogacone zostało o kolejne elementy.

piątek, 8 marca 2013

Tradycyjna Msza w Olsztynie - garść bieżących informacji


W najbliższą niedzielę (tj. 10 marca)Mszę w olsztyńskiej kaplicy Bractwa odprawi ks. Raivo Kokis FSSPX.
---
Na oficjalnej stronie FSSPX podano już plan nabożeństw na Wielki Tydzień i Wielkanoc.
Kaplica p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej, ul. Opolska 2 / Olsztyn:
24 marca Niedziela Palmowa
17.30 - Gorzkie żale
18.00 - poświęcenie palm, uroczysta Msza św.
25 marca - Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
07.00 - Msza św.
31 marca - Wielkanoc
17.30 - uroczysta Msza św.
1 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny
07.00 - uroczysta Msza św.

wtorek, 5 marca 2013

Msza żałobna

Wczoraj o godz. 9:00 w kaplicy Bractwa Św. Piusa X w Olsztynie odprawiona została uroczysta Msza żałobna za duszę zmarłego ojca jednej z wiernych, z udziałem trzech kapłanów FSSPX. (ks. E. Naujokaitis celebrował, ks. Ł.Szydłowski wygłosił kazanie, a ks. R. Kokis grał na organach i śpiewał).
Był różaniec, Gorzkie żale, uroczysta Msza requiem(w kaplicy FSSPX) i egzekwie (w kaplicy cmentarnej w Dywitach).
W niedzielę po Mszy ks. Edmundas poprowadził katechezę dla osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Niestety, o uroczystościach żałobnych dowiedziałam się po fakcie :-(
Rodzinie Zmarłego składam szczere wyrazy współczucia oraz zapewniam o modlitwie za Jego duszę.

+++

niedziela, 3 marca 2013

O biskupie warmińskim, który został papieżem


W oczekiwaniu na konklawe wspomnijmy jedynego biskupa warmińskiego, który został papieżem, a którego rocznica święceń kapłańskich (4 marca) właśnie się zbliża.

 
Pius II (źródło grafiki: Wikipedia)

W 1457 r. biskupem warmińskim został kandydat nie związany z państwami walczącymi o wpływy na Warmii – dobrze widziany na dworze papieskim głośny włoski humanista, poeta, dziejopis i geograf, biskup sieneński kardynał Eneasz Sylwiusz Piccolomini, jedyny ultramontanin wśród ordynariuszy warmińskich.

Urodzony w 1405 roku w Toskanii, w Sienie studiował literaturę i prawo. Po wybuchu schizmy w maju 1437 roku, gdy sobór uznał siebie za jedyną władzę prawną w zakresie kościelnym, Eneasz Sylwiusz opowiedział się przeciwko Eugeniuszowi IV, za co spotkała go ekskomunika papieska. Następnie pozostawał w służbie innych dostojników kościelnych. Był mistrzem ceremonii konklawe, które w 1439 wybrało antypapieża Feliksa V, został też jego osobistym sekretarzem.
Podczas poselstwa od soboru bazylejskiego na sejm frankfurcki Eneasz Sylwiusz otrzymał w 1442 roku laur poetycki z rąk cesarza Fryderyka III. Kardynał Zbigniew Oleśnicki, z którym nasz przyszły biskup przyjaźnił się, gratulując wyróżnienia artystycznego, przepowiedział mu przyszły awans na urząd sternika Kościoła powszechnego.
W 1442 przeszedł na służbę cesarza Fryderyka III w roli sekretarza i nadwornego poety cesarskiego; tym samym powrócił do grona zwolenników papieża Eugeniusza IV. Po przejściu na stronę Eugeniusza IV, Eneasz Sylwiusz otrzymał od niego w 1445 r. zwolnienie z ekskomuniki. Wykazując się dużą zręcznością dyplomatyczną, przyczynił się do nawiązania stosunków Rzeszy z papieżem. 

Kapłan, biskup, kardynał

Zmiana papieskiego stronnictwa nie była jedyną metamorfozą Piccolominiego. Dotychczas hołdujący urokom życia, ojciec dwojga nieślubnych dzieci i autor poczytnych erotyków, stawał się bliższy sprawom duchowym. W marcu 1446 roku został subdiakonem, a 4 marca 1447 przyjął święcenia kapłańskie. Jeszcze w maju 1446 roku cesarz Fryderyk zarekomendował go kapitule triesteńskiej jako następcę tamtejszego biskupa(który zmarł rok później). 19 kwietnia 1447 r. papież Mikołaj V mianował go biskupem Triestu. Piccolomini szedł coraz wyżej w hierarchii kościelnej: w roku 1450 został ordynariuszem rodzinnej Sieny, a w 1456 r. otrzymał kapelusz kardynalski. 

Biskup warmiński

Był to dostojnik do Polski nastawiony nieprzyjaźnie, czemu dał wyraz na kartach swoich dzieł historycznych i o czym wiedzieli Polacy oraz król. Jednak cieszącego się uznaniem europejskim dyplomatę dostrzegła jako rozwiązanie swoich problemów część podzielonej wojną trzynastoletnią kapituły warmińskiej. Kanonicy, pod przewodnictwem Jana Plastwicha i Bartłomieja Liebenwalda, wybrali w 1457 w Głogowie Piccolominiego na następcę zmarłego biskupa warmińskiego Franciszka Kuhschmalza.
Sytuacja z obsadą biskupstwa była mocno skomplikowana. Swoich kandydatów powołały także inne grupy kanoników, znajdujące się pod wpływami króla Kazimierza Jagiellończyka i wielkiego mistrza krzyżackiego. Kazimierz Jagiellończyk był zdecydowany nie dopuścić Piccolominiego do objęcia władzy na Warmii, nawet gdyby elekt uzyskał zatwierdzenie papieskie. A owo zatwierdzenie papieża Kaliksta III uzyskał - jako człowiek najlepiej mu znany – właśnie Piccolomini.
Biskupem warmińskim był krótko - od 12 sierpnia 1457 do 19 sierpnia 1458 i cały ten czas trwały przepychanki różnych frakcji. Do objęcia diecezji przez nominata nie doszło. Już po zatwierdzeniu elekta skierowano m.in. suplikę do papieża, w której dziękowano za wyznaczenie na biskupa Warmii Piccolominiego, ale również proszono papieża o ordynariusza rezydującego w diecezji. Skomplikowane zabiegi zarówno zwolenników, jak i przeciwników objęcia warmińskiego biskupstwa przez elekta zakończyła dopiero śmierć papieża Kaliksta III. Na jego następcę konklawe wybrało 19 sierpnia 1458 roku właśnie kardynała Piccolominiego, który przybrał imię Piusa II i 2 września został koronowany. Na jego cześć kapituła warmińska udekorowała katedrę fromborską tiarą papieską.

Papież

Główną ideą przyświecającą pontyfikatowi Piusa II było wyzwolenie Europy od zagrożenia tureckiego. Usiłował powołać do życia nowy zakon rycerski - Zakon Naszej Pani (Najświętszej Maryi Panny?)z Betlejem, z siedzibą na wyspie Lemnos; ta inicjatywa, ogłoszona bullą w 1459, nie doczekała się realizacji

Pius II zwołał kongres władców chrześcijańskich do Mantui na 1 czerwca 1459 r. w sprawie krucjaty przeciwko Turkom. Władcy owo wezwanie najpierw zignorowali, po­tem zaś wysłali jedynie swoich delegatów. Nieza­dowolenie wielu państw wywołał apel papieża o gromadzenie środków na krucjatę.
Na swoim wystąpieniu w Mantui Pius II ostrzegał:
"Turcy nie wahają się umrzeć za swą najwszeteczniejszą wiarę, my zaś nie potrafimy ponieść najskromniejszego choćby wydatku czy wytrzymać najdrobniejszej niewygody przez wzgląd na Chrystusową Ewangelię. Jeśli dalej tak będziemy czynić przyjdzie na nas koniec".
12 października ogłosił wspaniały apel, pięknie opracowany stylistycznie i literacko, o konieczności zorganizowania wyprawy krzyżowej. Wysłał również osobne listy do poszczególnych władców.
Na kongresie w Mantui tylko podjęto uchwałę o wypowiedzeniu wojny Turkom, i na tej uchwale sprawa się skończyła. Europejskich władców, zajętych lokalnymi rozgrywkami politycznymi, krucjata nie interesowała.

W 1461 roku Pius II napisał list do sułtana osmańskiego Mehmeda II Fatiha, w którym wykazał błędy Koranu, wezwał go do nawrócenia i przyjęcia chrztu oraz przedstawiał chrześcijańskie prawdy wiary, jak również zaproponował mu koronę wschodniego cesarstwa bizantyjskiego. Listu jednak nie wysłał, za to na 23 września 1463 roku zwo­łał tajny konsystorz kardynałów w sprawie planu wojny z Turkami osmańskimi. 

W czerwcu 1464 r. papież ponownie ogłosił wyprawę krzyżową i wyznaczył Ankonę na miejsce koncentracji wojsk. Chcąc zachęcić władców chrześcijańskich do krucjaty, postanowił sam stanąć na czele wyprawy. Z bazyliki św. Piotra wziął krzyż jako znak uczestnika krucjaty i mimo ciężkiej choroby wyruszył do Ankony, gdzie 15 sierpnia 1464 roku zmarł. 

Jeszcze 18 stycznia 1460 roku Pius II potępił koncyliaryzm, a za składanie apelacji do soboru groził ekskomuniką. Tej papieskiej bulli nie zaakceptowano jed­nak, jako wiążącej ani we Francji, ani w Niemczech. Znaczące były starania papieża o reformę; zamierzał odnowić Kościół i Kurię, jednak od­powiednia bulla nigdy nie wyszła poza fazę projektu. On sam uległ nepotyzmowi mianując licznych krewnych kar­dynałami.
---

Pamiętniki papieża Piusa II można poczytać w przekładzie z łaciny na język polski pióra biskupa Juliana Wojtkowskiego – a ksiądz biskup potrafił ponoć wspaniale oddać literackie piękno oryginału: Pius II. Pamiętniki, wyd. Biblioteca Apostolica Vaticana, Michalineum 2005 - recenzję można przeczytać tu.

Dzisiejszy wpis absolutnie nie powinien być uważany za przejaw własnej twórczości, został bowiem przeze mnie bezwstydnie skompilowany na podstawie materiałów pochodzących z następujących źródeł:

  1. Poczet biskupów warmińskich, red. S. Achremczyk, OBN Olsztyn 2008, s. 67-72. (Polecam – pięknie wydana publikacja która  liczy ponad 500 stron formatu A4, i bardzo przystępnie się z nią obcuje, również dzięki licznym ilustracjom)
  2. http://wladcy.myslenice.net.pl/papiestwo/osoby/Pius%20II.htm
  3. Wikipedia i Wikicytaty (hasło: Pius II)
  4. http://www.mbkm.pl/papa/310.htm